Certifikace

Certifikace ISO 9001 a 14001

Systémy managementu kvality a environmentu máme ve společnosti zavedené již od roku 2005. V lednu 2015 jsme úspěšně prošli již třetím recertifikačním auditem Integrovaného systému kvality podle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Byly nám uděleny certifikáty s registračními čísly  07.712.275 (9001) a 07.712.326 (14001), které jsou platné do 29.1.2018.

Etický kodex
Politika kvality

Certifikát ISO 9001
Certifikát ISO 14001