Naši partneři

ALPINA LAB
laminární boxy

BIOSYNEX
imunobloty a rychlé testy pro infekční a neinfekční serologii, drogové testy

Biosan
univerzální laboratorní přístroje a zařízení

BioServ Diagnostics
ELISA, HEMA a LA soupravy pro autoimunitu reprodukce

Core Diagnostics
rychlé testy pro diagnostiku infekčních nemocí

Dia.Metra
ELISA soupravy pro endokrinologii a tumormarkery

Dia.Pro – Diagnostic Bioprobes s.r.l
ELISA soupravy pro infekční serologii, především hepatitidy

Diazyme Laboratories
soupravy pro speciální biochemii

Euro-Diagnostica
ELISA soupravy pro speciální ANCA diagnostiku a pro diagnostiku poruch komplementu

FL medical
spotřební materiály, zkumavky, kontejnerky, jednorázové pomůcky pro laboratoře všeho druhu

Fuller Laboratories
ELISA a IFA soupravy a komponenty pro humánní i veterinární infekční serologii

Gold Standard Diagnostics
automaty pro ELISA  a LIA metody

HTL Strefa
jednorázové lancety pro odběr kapilární krve

InterLabService
PCR soupravy pro end-point a real-time molekulární diagnostiku

Immunolab
ELISA soupravy pro potravinářské laboratoře,  alergologii a infekční serologii

IUL, S.A.
laboratorní přístroje pro bakteriologické laboratoře

Labtech International Ltd.
ELISA vybavení – readery, promývačky, inkubátory

LW Scientific
univerzální laboratorní přístroje

Memmert
CO2 inkubátory, sušárny, inkubátory

NovaTec Immundiagnostica
ELISA soupravy pro infekční serologii

Phoenix Instrument GmbH
univerzální laboratorní přístroje

Reagena Oy Ltd
EIA a rychlé testy pro diagnostiku zoonóz

schuett-biotec GmbH
drobné vybavení pro bakteriologické laboratoře