V červnu si Vám dovolujeme nabídnout řešení automatického stanovení protilátek proti SARS-CoV-2 viru způsobující onemocnění COVID-19. Ideální možnost najdete ve spojení ELISA souprav NovaLisa® SARS-CoV-2 a jejich zpracování na automatickém ELISA analyzátoru ThunderBolt či Bolt. Toto spojení Vám dává unikátní možnost zpracování velkého množství krevních vzorků pomocí vysoce validního vyšetření, probíhajícího ve standardních podmínkách laboratoře, a to s vysokou validitou a reprodukovatelností dosažených výsledků.

Charakteristika a výhody souprav NovaLisa®:
– použitý antigen nucleocapsidový protein (N protein) SARS-CoV-2
– stanovení ve všech třídách protilátek (IgA, IgG, IgM)
– semikvantitativní stanovení ze séra nebo plazmy
– jednotná metodika zpracování (možnost stanovení v panelu)
– barevně kódované „ready-to-use“ reagencie
– dlouhá doba exspirace souprav
– k okamžitému dodání
– testováno v NRL, CE-IVD
– vysoká specificita, citlivost i reprodukovatelnost
– snadná aplikace v automatických ELISA analyzátorech

Charakteristika a výhody ELISA analyzátorů GSDx:
– plně otevřené systémy
– obousměrná komunikace s LIS
– minimální objemy vzorků
– bez dalšího spotřebního materiálu
– aplikační podpora a certifikovaný servis
– standardizace vyšetření, zvýšení kvality výsledku
– vysoká spolehlivost

Brno: 2020-06-01