V posledním měsíci letošního roku bychom Vám chtěli představit novou verzi nejprodávanější soupravy z naší nabídky – CHLAMYCHECK® od francouzského výrobce BIOSYNEX S.A.. Do původní soupravy CHLAMYCHECK® IgA a IgG, 40t, byly na diagnostický strip přidány nové rekombinantní antigeny TARP, CPAF, YwbM a souprava byla  nově rozdělena na dvě soupravy pro jednotlivé třídy, tedy na  CHLAMYCHECK® Optima IgA a CHLAMYCHECK® Optima IgG, každá souprava umožňuje nyní provedení 20 jednotlivých testů. Při dokoupení konjugátu IgM, lze nyní stanovit i IgM třídu protilátek.

Tyto soupravy slouží pro kvalitativní detekci IgA, IgG nebo i IgM protilátek proti proteinovým antigenům Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae a Chlamydia psittaci v lidském krevním séru a plazmě v případě nejasných výsledků ELISA testů. Soupravu lze s výhodou použít pro konfirmaci pozitivních výsledků ELISA testů.

Na nitrocelulózové membráně testovacích stripů jsou naneseny vysoce purifikované chlamydiové antigeny MOMP, OMP2, HSP60, TARP, CPAF, YwbM.

  • B 2030009      CHLAMYCHECK® Optima IgA, 20t
  • B 2030008      CHLAMYCHECK® Optima IgG, 20t

Brno: 2020-12-01