Vážení obchodní partneři,

na konci roku 2021, po důkladném zvážení společenské a ekonomické situace,  přijalo představenstvo společnosti LABOSERV s.r.o. rozhodnutí o nutnosti navýšení katalogových cen všech dodávaných produktů a poskytovaných služeb o 5 procent, ve srovnání s cenami roku 2021. Nové ceny produktů budou platné od 1. 2. 2022.

Tato úprava cen postihuje vládou ohlášenou inflaci, celkové navýšení nákupních cen jak u zboží, energií i veškerých služeb a také pokrývá nutné investice, pokrývající požadavky přicházející ze strany státní moci. Budeme rádi, když nám zachováte přízeň i v roce 2022, tak abychom Vám mohli poskytovat co nejkvalitnější a nejspolehlivější služby.

MVDr. Miroslav Šišák

Brno: 3. 1. 2022