PREMAQUICK® je rýchly imunochromatografický test určený na posúdenie rizika predčasého pôrodu u žien medzi 22.  a 37. týždňom tehotenstva. Test spája najdôležitejšie mechanizmy zodpovedné za predčasný pôrod vykazujúc vysokú negatívnu a pozitívnu prediktívnu hodnotu (na rozdiel od fetálního fibronektínu). Využíva stanovenie IGFBP-1 (cervikálna zrelosť, lýza deciduálních buniek), fragmentovaného IGFBP-1 (zvýšená proteolytická aktivita, fetálny stres) a IL-6 (zápalový marker).

V jednom balení je všetko potrebné k prevedeniu 10 jednotlivých testov.

Výhody:

  • Neinvazívna metóda (doplnková k cervikálnemu skóre)
  • Jednoduchosť prevedenia testu
  • Dlhá exspirácia testu – až 24 mesiacov
  • Citlivost 100 % a presnosť 94 %
  • Skladovanie pri laboratórnej teplote
  • Skvelá cena

Hodnotenie testu:

Test je možné odčítať “okometricky“ alebo ho vyhodnotiť na sofistikovanom readeri – BSX Reader®.

 

Informácie pre objednanie:

  • Ref: B-1090009 – PREMAQUICK®, 10t
  • Ref: B-1090009_BSX – PREMAQUICK®, 10t

Brno: 2022-04-18