Monitorování mikrobiální kontaminace vzduchu je klíčovým procesem v zařízeních se speciálními požadavky na čistotu vzduchu. Výrobci farmaceutických a zdravotnických prostředků, potravin, kosmetiky i zdravotnická zařízení těží z použití vzorkovačů Spin Air k hodnocení bakteriálního a plísňového zatížení vzduchu.

Vzorkovače vzduchu IUL jsou velmi kompaktní a jsou navrženy pro snadnou přepravu, aby umožnily odběr vzorků kdekoli je potřeba. Ovládání je velmi jednoduché, je vložena Petriho miska a víčko zařízení je přišroubováno. Dále se odebírají přesné objemy vzduchu jejich tlakem směrem k povrchu agaru Petriho misky. Tato technologie vzorkování využívá 100 % povrchu Petriho misek na agaru (pouze 5% se používá v jiných vzorkovačích vzduchu), což významně zlepšuje statistickou významnost dat a vyhýbá se použití korekčních tabulek počtu kolonií.

Vzorkovače vzduchu Spin Air jsou kompaktní a přenosné, lze je připevnit na stativ pro odpovídající směr vzorkování. Pokud nastanou problémy s prouděním vzduchu, upozorní je na to hlučný alarm a vzorkování se přeruší. Praktická funkce odpočítávání zabrání zásahu operátora do výsledků.

Technická specifikace:

  • Proudění vzduchu: 100 l/m
  • Rozměr Petriho misky: 90 mm
  • Celkový objem vzduchu: 10 – 9 900 l
  • Opožděný start: 60 minut
  • Rychlost otáčení: 0, 1, 2, 3, a 4 rpm
  • Úhel natočení: až 90°
  • Stativový závit: ve spodní části
  • Hmotnost: 1,7 kg

Informace k objednání:

Ref: IUL-90005500 – Spin Air

Brno: 2021-05-17