Bioreaktory RTS-8 a RTS-8 Plus jsou multikanálové osobní bioreaktory využívající patentované technologie Reverse-Spin®. Tato technologie je založena na inovativním typu promíchávání buněčné suspenze ve zkumavkách přímo při kultivaci v bioreaktoru a to jejich rotací kolem vlastní osy. Zvýšení účinnosti míchání a okysličování suspenzí při aerobní kultivaci umožňují časté změny směru rotace. Tato technologie ve spojení s infračerveným optickým systémem umožňuje neinvazivní sledování a registraci kinetiky růstu buněčných suspenzí přímo v reálném čase a pomocí sofistikovaného software také následnou modelaci a optimalizaci kultivačních procesů. Model RTS-8 Plus navíc dává možnost i neinvazivního sledování pH a koncentrace kyslíku při kultivaci suspenze.

Benefity přístroje:

  • Paralelní kultivace až 8 nezávislých suspenzí šetří čas a zdroje pro optimalizaci bioprocesů
  • Individuálně řízený bioreaktor urychluje proces optimalizace vhodného prostředí
  • Princip míchání Reverse–Spin® umožňuje neinvazivní měření v reálném čase
  • Měření OD a růstové křivky bez nutnosti zastavení procesu
  • Možnost kultivace mikroaerofilních a obligátně anaerobních mikroorganismů
  • Optický systém (λ 850 nm) umožňuje registrovat kinetiku růstu buněk
  • Bezplatný software pro záznam, prezentaci a analýzu dat v reálném čase
  • Kompaktní design s nízkým profilem a malou plochou pro osobní použití
  • Regulace teploty a intenzity třepání pro optimalizaci bioprocesu
  • Profilování úloh a modeling automatizace kultivačních procesů
  • Možnost uživatelské kalibrace na jakýkoliv měřený mikroorganismus
  • Cloudové ukládání dat umožňuje vzdálené sledování procesu kultivace on-line např. přes mobilní telefon

Benefity softwaru

 • Real–time záznam buněčného růstu
 • 3D grafickou prezentaci OD
 • 3D grafickou prezentaci tempa růstu v čase pro vybranou kultivační jednotku
 • Možnost pozastavení
 • Možnost uložení nebo načtení průběhu kultivace
 • Možnost výběru reportu mezi PDF nebo Excel
 • Možnost vzdáleného sledování (nutné připojení k internetu)
 • Možnost cyklizace a profilování
 • Možnost ručního nastavení a kalibrace pro většinu buněk

Instruktážní video

Typické oblasti aplikace

 • Sledování kinetiky růstu v reálném čase během fermentace
 • Vyhledávání a optimalizace médií
 • Sledování exprese proteinu
 • Simulace teplotních šoků
 • Charakterizace růstu mikroorganismů
 • Sledování chování mikroorganismů v různém prostředí
 • Testování antibiotické rezistence
 • Testy inhibice a toxicity
 • Kontrola kvality mikrobiálního kmene
 • Optimalizace bioprocesu buněčné kultivace

Technická specifikace:

 • Zdroj světla: Laser (λ = 850 nm)
 • Rozsah měření: 0 – 100 OD600
 • Frekvence měření: 1 – 60x/hod, krok 1 min
 • Počet zkumavek: 1 – 8
 • Objem vzorku: 3 – 50 ml
 • Typ zkumavky: TubeSpin® Bioreactor 50 TPP®
 • Teplotní rozsah: 15 – 60 °C, krok 0,1 °C
 • Rychlost otáček: 150 – 2 700 rpm, krok 1 rpm
 • LCD display
 • Rozměry: 350 x 690 x 300 mm
 • Hmotnost: 20 kg

Minimální požadavky na řídící PC Intel/AMD Processor, 1GB RAM, Windows Vista/7/8/8.1/10, USB 2.0 port

Informace k objednání:

 • Ref: BS-010168-A01 – Bioreaktor RTS-8
 • Ref: BS-010170-A01 – Bioreaktor RTS-8 Plus

Brno: 2021-06-21