CVP-2 kombinovaná Centrifuga/Vortex pro PCR mikrodestičky

CVP-2 je plně automatické zařízení pro opakované použití sms-algoritmu pro dvě PCR mikrodestičky v jednom čase. Tento algoritmus zabraňující případným chybám při pipetování je nazvaný „sms-algoritmus“ a je registrovaný firmou Biosan. Technologie Spin-Mix-Spin byla vytvořena za účelem stočení mikroobjemů reagencií na dno destičky (první stočení), následuje promíchání (třepání) a opětovné stočení reagencií ze stěn mikrodestičky (druhé stočení).

Brno: 2020-07-06