Soupravy, která Vám chci představit, slouží k rychlé extrakci DNA / RNA a jsou určené pro zpracování na automatickém izolátoru BioMagPure 12  Plus, což je kompaktní stolní robotická stanice určená pro izolaci nukleových kyselin z různých matric vzorků. Reagencie v  soupravách jsou „ready to use“, jsou předplněné v kartridžích a nepotřebují žádný dodatečný spotřební materiál. Principem izolace je metoda magnetické separace, která činí vlastní izolaci jednoduchou, vysoce efektivní, bezpečnou a ekonomickou. Celý proces izolace spočívá ve třech jednoduchých krocích: NAČTI metodu, SPUSŤ proces, OBDRŽ izolát NK.

Nabídka izolačních kitů

Výhody použití automatizované izolace:

  • Úspora času
  • Přesnost
  • Rychlost
  • Citlivost
  • Příznivá cena

Informace pro objednání:

Soupravy si můžete objednat s 3% slevou v naší internetové prodejně www.lshop.cz.

Brno: 2021-10-11