Adenoviry byly poprvé izolovány z adenoidní tkáně a mají afinitu vůči lymfatickým uzlinám, kde mohou latentně perzistovat řadu let. Napadají rovněž respirační trakt, gastrointestinální trakt a spojivku. Adenovirové infekce jsou široce rozšířené a patří mezi běžná dětská onemocnění. Normálně tato nakažlivá choroba probíhá akutně a spontánně mizí, infekce však může být také prolongovaná a asymptomatická s možností latentní perzistence po velice dlouhou dobu. Adenovirové infekce se nejčastěji vyskytují v zimě a na jaře, bez závislosti na geografické poloze a klimatických podmínkách. Epidemie se často mohou vyskytovat, pokud je mnoho lidí v malém prostoru, například akutní respirační onemocnění mezi vojáky, horečka spojená s pharyngitidou a konjunktivitidou na koupalištích a epidemie keratokonjunktivitidy ve zdravotnických zařízeních.

Velikou výhodou souprav NovaLisa® je jejich vysoká citlivost a příznivá cena. Práci v laboratoři velmi usnadní jednotná metodika všech souprav, lomitelnost stripů a barevně kódované reagencie. ELISA kity lze použít i na automatických analyzátorech.

  • Katalogové číslo: ADVA 0010          NovaLisa® Adenovirus – IgA
  • Katalogové číslo: ADVM0010          NovaLisa® Adenovirus – IgM
  • Katalogové číslo: ADVG0010          NovaLisa® Adenovirus – IgG

Soupravy si můžete objednat na emailu objednavky@laboserv.cz nebo se stálou 3% slevou v naší internetové prodejně LShop.cz.

Brno: 26. 10. 2020