Mikroprocesorem řízený rotátor Multi RS-60 lze použít pro řadu aplikací v moderních laboratořích biologických věd. Přístroj nabízí tři typy pohybu: vertikální, reciproční a vibrační mód, které lze provádět samostatně, párově a postupně v opakovaných cyklech. Díky možnosti vícenásobné rotace se podstatně zvyšuje efektivita přípravy vzorků zkoumaných materiálů a zároveň lze upravit proces míchání podle individuálních potřeb.

K rotátoru lze vybrat ze tří různých vyměnitelných platforem, přičemž platforma PRS-48 pro 48 zkumavek o průměru 10-16 mm (zkumavky o objemu 1,5-15 ml) je dodávána společně s přístrojem.

Technická specifikace:

  • – rozsah rotace: 360° (vertikální pohyb)
  • – rozsah otáček: 1 – 100 rpm (vertikální a reciproční pohyb)
  • – max. zatížení: 0,8 kg
  • – rozměry: 430 x 230 x 230 mm
  • – hmotnost: 3,8 kg

Informace pro objednání:

Ref: BS-010118-AAI Rotátor Multi RS-60 včetně platformy PRS-48

Volitelné platformy:

  • Ref: BS-010118-ВК Platforma PRS-14 pro 14 zkumavek o průměru 20-30 mm (50 ml zkumavky)
  • Ref: BS-010118-AK Platforma PRS-8/22 pro 8 zkumavek o průměru 20-30 mm (50 ml zkumavky), 22 zkumavek o průměru 10-16 mm (1,5 ml-15 ml zkumavky)

Brno: 2021-11-15