V měsíci květnu jsme pro Vás zlevnili dvě soupravy určené pro diagnostiku boreliózy.

B-2030005 – LYMECHECK® OPTIMA IgG & IgM, 20t – cena po slevě 7487 Kč*
kvalitativní imunoblot využívající vysoce specifické rekombinantní antigeny, jehož použitím je možno rozlišit 5 druhů Borrelia burgdorferi sensu lato (B. sensu stricto, B. garinii, B. afzelii, B. bavarensis a B. spielmanii. Je určený primárně jako konfirmace pozitivních výsledků jiných screeningových testů.

B-1030012 – LYMETOP+, 10t – cena po slevě 1639 Kč*
rychlý imunochromatografický test pro stanovení přítomnosti protilátek proti Borrelia Burgdorferi v lidském krevním séru. Pro vysokou specifitu a senzitivitu využívá kombinace nativního antigenu kmene B31 a rekombinantních antigenů stejného kmene B31 (OspC, BmpA a p83/100).

Akce platí na objednávky obou souprav přijaté od 1. do 31. 5. 2017.

Brno 1. 5. 2017