Izolace

Pro vlastní izolaci NK ze vzorků Vám doporučujeme automatický izolátor BioMagPure 12 Plus, jenž Vám při používání doporučených kitů pro extrakci NK (BS-060201-MK nebo BS-060201-LK) velmi zjednoduší Vaši práci.

Detekce

qPCR cykler BioQuant-96 se vyznačuje vyspělou termoelektrickou chladicí technologií, zcela novým světelným zdrojem a designem světelné dráhy. Unikátní stejnosměrný výkon a 6-zónová nezávislá metoda regulace teploty zajišťují rychlejší, korektnější a stabilnější fluorescenční kvantitativní analýzu produktu při zachování jeho vynikajícího výkonu při nízké spotřebě energie.

Analýza

Jako nejvhodnější reakční soupravy Vám pak můžeme doporučit osvědčené qPCR soupravy abTec COVID-19 qPCR Kit (100 reakcí) nebo soupravu GSD NovaPrime® SARS-CoV-2 (Covid-19) (96 reakcí). Obě tyto soupravy obsahují vše potřebné pro rychlou, citlivou a vysoce specifickou detekci Covid-19 ze vzorků extrahovaných ze sputa, nazofaryngeálního nebo orofaryngeálního výtěru, tracheálních aspirátů nebo krevního séra.

 

 

Brno: 2020-10-01