CHLAMYCHECK® IgA & IgG

Jiří Petřek
Jiří Petřek

Jako první produkt, po znovu otevření naší poradny, bych Vám chtěl doporučit náš nejprodávanější produkt CHLAMYCHECK® od francouzského výrobce BIOSYNEX. CHLAMYCHECK® je kvalitativní in-vitro test pro detekci IgG nebo IgA protilátek proti proteinovým antigenům Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae a Chlamydia psittaci v lidském séru a plazmě. CHLAMYCHECK® nabízí možnost objasnění nejasných nebo konfirmaci pozitivních výsledků ELISA testů.

V soupravě CHLAMYCHECK® jsou použity vysoce purifikované chlamydiové antigeny MOMP, OMP2, HSP60, MP, OMP4, OMP5, které jsou naneseny na nitrocelulózových membránách jednotlivých stripů. Každá souprava CHLAMYCHECK® obsahuje reagencie v množství dostačujícím pro 40 vyšetření. Můžete tedy volit dle potřeby mezi 20 IgG + 20 IgA stanovení nebo pouze 40 IgG.

Kat. č.: B-2030001 – CHLAMYCHECK® IgA & IgG, 40t – cena 15.701 Kč bez DPH

poslat dotaz

Brno 14. 5. 2018