PCR diagnostika boreliózy

Zbyněk Zvěřina
Zbyněk Zvěřina

Tento týden bych Vás rád upozornil v naší široké nabídce diagnostických souprav na real-time PCR soupravu AmpliSens® Borrelia burgdorferi sensu lato. Tato souprava je unikátní svým designem amplifikace cDNA, čímž je zajištěna vyšší efektivita a specifita detekce než při klasické amplifikaci DNA.

PCR diagnostika boreliózy

Souprava AmpliSens® Borrelia burgdorferi sensu lato (kat. č.: R-B37(RG)-CE) je určena pro kvalitativní qPCR stanovení u nás se vyskytujících zástupců Borrelia spp. (B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garinii).

Běžná amplifikace DNA může být v případě Borrelia spp. problematická kvůli malému množství zachyceného patogenního agens v klinickém vzorku jako je např. likvor nebo punktáty (způsobeno schopností prostupovat hematoencefalickou bariérou a silnou vazbou na buňky hostitele prostřednictvím DbpA a DbpB). Počet bakterií – potažmo DNA – ve vzorku je potom tak malý, že nemusí být klasickou amplifikací DNA zachycen. Souprava AmpliSens® Borrelia burgdorferi sensu lato využívá detekce oblasti kódující 16S rRNA a vlastní amplifikaci předchází izolace RNA a její zpětná transkripce do cDNA, čímž se obsah detekovatelné nukleové kyseliny řádově zvýší. Tím se také značně omezí riziko falešně negativních výsledků.

Souprava je určena k provedení 55 reakcí a je vhodná pro všechny typy cyclerů, které disponují kanály FAM/Green a JOE/Yellow/Hex.

R-B37 (RG)-CE АmpliSens® Borrelia burgdorferi sensu lato, 55t.  10.063 Kč bez DPH

Soupravu si můžete objednat s permanentní 3% slevou v naší internetové prodejně LShop.

poslat dotaz

Brno: 3. 6. 2019