Fotometr – DEN-600

Martin Kunc
Martin Kunc

Tentokrát bych Vám chtěl představit novinku od výrobce Biosan, a to fotometr DEN-600, který navazuje na své úspěšné předchůdce – McFarlad denzitometry DEN-1 a DEN-1B..

 

Fotometr DEN-600 je kompaktní stolní zařízení pro měření optické denzity o vlnové délce 600 nm, který je navržen na provoz jak z napájecího zdroje, tak pomocí vestavěných dobíjecích baterií. Zařízení je určeno pro použití ve všech typech laboratoří. Díky bateriovému napájení jej můžete umístit i do laminárních či PCR boxů, které nejsou vybaveny el. napájením. Malé rozměry umožňují přístroj v laboratoři snadno přemísťovat, dle aktuální potřeby. Zařízení je určeno pro měření ve standartní 10 mm kyvetě (12,5 x 12,5 mm) nebo zkumavce s průměrem do 16,5 mm. Účelem fotometru je stanovení relativní turbidity vzorků, či rozsahu kompatibilních proteinových roztoků, obarvených Coomassieho metodou. Držák zkumavky je vybaven speciální pružinou pro nastavení vhodné polohy vloženého vzorku. Díky USB připojení umožňuje fotometr DEN-600 přenos dat do počítače pro následnou analýzu.

Většina buněk nemá vlastní výraznou barvu a faktická absorpce světla je zanedbatelná. Proto je pro měření koncentrace buněk vhodnější termín „zákal buněčné suspenze“. Linearita mezi optickou hustotou (při vlnové délce 600 nm) a koncentrací buněk je omezená – obvykle je to ≤ 0,4 – 0,8 jednotek optické denzity. Kromě toho, vysoké hodnoty optické hustoty nejsou úměrné koncentraci buněk. Pokud je dosaženo takové kritické optické hustoty v buněčné suspenzi, měly by být vzorky před provedením měření naředěny pomocí předem stanoveného ředicího faktoru. Abychom při měření zákalu dosáhli reprodukovatelných a spolehlivých výsledků, doporučujeme pro jednotlivá a optimalizovaná měření používat pro každý kmen mikroorganismů vždy stejné zařízení. Tím může být stanoven lineární vztah mezi optickou hustotou a koncentrací buněk a dosáhne se tak správných výsledků.

Běžné aplikace:

  • měření koncentrace buněk
  • odhad růstu buněk
  • odhad log fáze pro indukci mikrobiálních buněk
  • kompetentní příprava buněk
  • metoda stanovení koncentrace proteinů dle Bradfordovy metody

 

Specifikace:

Detekční režim: absorbance

Světelný zdroj: LED

Fotodetektor: silikonová fotodioda

Určeno pro: kyvety, zkumavky s kulatým dnem

Rozsah měření: 0 – 4,600 OD

Rozlišení: 0,001 OD

Vlnová délka: 600 nm

Typ baterie: Li-Ion

Hmotnost: 0,5 kg

Rozměry (š × h × v): 140 × 165 × 55 mm

Externí napájení: 240 V, 50/60 Hz, výstup DC 12 V

poslat dotaz

Brno: 7. 10. 2019