MVDr. Miroslav Šišák

Miroslav Šišák
Miroslav Šišák

Navýšení cen produktů
dovolte mi Vás informovat, že jsme po 5 letech udržování cen na stejné hladině, přistoupili k navýšení našich katalogových cen o 3 procenta  inflace. Nové ceny produktů jsou platné od 1. 3. 2018.

Brno – 25. 2. 2018