Automatický izolátor BioMagPure je kompaktní stolní systém pro izolaci nukleových kyselin z mnoha typů vzorků. Použití “ready-to-use“ izolačních kitů umožňuje plnou automatizaci a vysoce kvalitní extrakci nukleových kyselin. Osvědčená technologie magnetické separace činí tuto purifikaci efektivní, vysoce spolehlivou, bezpečnou a v neposlední řadě i ekonomicky výhodnou.

Spolehlivý automatizovaný systém „walk-away“ společně s předpřipravenými činidly umožňuje použití ve třech jednoduchých krocích NAČÍST – SPUSTIT – ZÍSKAT NK.

Informujte se u nás i na možnost zápůjčky nebo podmínky reagenčního leasingu izolátoru.

Brno – 2023-04-01