Certifikace

Certifikace ISO 9001 a 14001

Systémy managementu kvality a environmentu máme ve společnosti zavedené již od roku 2005. V lednu 2018, jsme úspěšně prošli již čtvrtým cyklem recertifikačního auditu Integrovaného systému kvality podle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Certifikační společností nám byly uděleny ISO certifikáty s registračními čísly  11.474.957 (9001) a 11.474.960 (14001), které jsou platné do 29.1.2021.
V lednu 2020 jsme úspěšně absolvovali 2. dozorový audit zavedeného ISO systému.

Etický kodex
Politika kvality a environmentu

Certifikát ISO 9001
Certifikát SO 14001

Brno: 2020-01-20