Certifikace ISO 9001 a 14001

V lednu 2021, jsme úspěšně prošli již pátým cyklem recertifikačního auditu Integrovaného systému kvality podle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Certifikační společností nám byly uděleny ISO certifikáty s registračními čísly  13.564.858 (9001) a 13.564.861 (14001), které jsou platné do 29. 1. 2024.

ISO 9001

 

ISO 14001

 

Osvědčení EKO-KOM

potvrzení o zapojení do systému sdruženého plnění společnosti EKO-KOM, a tím splnění povinnosti zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů dle zákona o odpadech.

Osvědčení ASECOL

potvrzení o zapojení do kolektivního systému ASECOL a. s., a tím splnění povinností, které jsou stanoveny výrobcům a dodavatelům elektrozařízení pro oddělená sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení  a elektroodpadu dle zákona 542/2020 Sb..

 

Poslední aktualizace: Brno 2023-02-15