Shromažďování  a zpracování údajů

Vaše osobní údaje zpracovává společnost LABOSERV s.r.o., (IČO: 25507150), se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno – Slatina a jako jejich správce a zpracovatel shromažďuje a zpracovává pouze ty osobní údaje, které nám Vy jako obchodní partner dobrovolně poskytujete prostřednictvím webových stránek, internetové prodejny, listovní nebo e-mailové korespondence.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

  • jméno, příjmení, příp. titul
  • zaměstnavatel
  • telefonní číslo
  • e-mail
  • pracovní pozice
  • kontaktní/doručovací adresa
  • soubory cookies

Proč a jak zpracováváme Vaše osobní údaje?

Poskytnutím Vašich údajů jste zařazení do databáze společnosti LABOSERV s.r.o.. Tyto údaje jsou určené pro marketingové účely společnosti, odpovědi na Vaše dotazy, poskytování Vámi požadovaných informací o produktech a službách společnosti LABOSERV s.r.o., ke sledování objednávek, které u společnosti LABOSERV s.r.o. provedete.  Poskytnutá data jsou nezbytná pro to, abychom byli schopni Vám poskytovat odpovídající produkty a služby vyplývající z konkrétních vztahů se zákazníky. Vaše osobní údaje nejsou sdělovány třetím osobám, výjimkou jsou pouze případy, kdy takto stanoví zákon.

Doba zpracovávání a uchovávání osobních údajů?

dobu zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů stanovujeme tak, aby byla v souladu se všemi zákonnými požadavky a nařízeními. Obvykle údaje zpracováváme po dobu Vašeho využívání našich služeb a na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Ostatní důležité informace

Webové stránky společnosti LABOSERV s.r.o. mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Společnost LABOSERV s.r.o. neodpovídá za obsah nebo politiku ochrany soukromí těchto webových stránek ve vztahu k GDPR.
Některé z webových stránek společnosti mohou zasílat „cookies”, což jsou krátká textová data, která mohou být posílána do Vašeho webového prohlížeče a ukládána na Vašem počítači. To serveru serveru LABOSERV s.r.o. umožňuje Vás „rozpoznat”, když navštívíte znovu naše webové stránky. Většinu webových prohlížečů lze nakonfigurovat tak, že nepřijímají cookies nebo Vás upozorní, že je vám cookie posíláno. Příjem cookies ze serverů laboserv.cz, lshop.cz není nebezpečný a slouží pouze pro přihlašování uživatelů do uživatelských sekcí uvedených stránek.

Společnost LABOSERV s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv tuto Politiku ochrany soukromí změnit. Platné znění Politiky ochrany soukromí je vždy zveřejněno na www stránkách společnosti.

V případě Vašich dotazů nebo požadavků nás kontaktujte na e-mailu gdpr@laboserv.cz

Brno – 2018-05-24