Promývačka Intelispeed IW-8 je určena k promývání 96 jamkových mikrodestiček nebo 8 jamkových stripů s plochým dnem, které se používají při ELISA analýzách. Promývačka je plně programovatelná, lze uložit až 100 uživatelských programů. IW-8 tak nabízí široké možnosti při nastavení jednotlivých promývacích protokolů. Přes zabudovaný LCD displej můžete jednoduše nastavit objem dávkovaných roztoků, rychlost odsávání, způsob dávkování roztoků, dobu namáčení, různé časové rozvrhy a promývací cykly nebo protřepání destičky během promývacího procesu.

Součástí standardní dodávky je 8-kanálová promývací hlava, 3 láhve pro promývací roztoky, odpadní láhev a láhev s filtrem. Jako příslušenství je možno objednat čtyř kanálový logger 4 CHW Logger, který automaticky hlídá naplněnost zásobních lahví. Pokud je připojen, výstražným signálem upozorní na nízkou hladinu promývacích roztoků nebo na plnou odpadní láhev.

Promývačka IW8 umožňuje:

  • Promývání
  • Proplachování
  • Protřepání
  • Dvojité odsávání
  • Používání mikrotitrační destiček různých výrobců
  • Promývání celé destičky nebo stripů v rámečku
  • Nastavení uživatelských programů s různými parametry
  • Ukládání pracovních programů

Informace pro objednání:

Ref: BS-060106-AAI ELISA washer IW-8

Brno: 13. 2. 2023