Stanovení legionel v pitných vodách se v současné době provádí kultivačně podle ČSN ISO 11731. Nová směrnice EP a rady EU 2020/2184  však umožňuje doplnit toto základní stanovení mnohem rychlejší metodou qPCR. Nová směrnice má být nejpozději do 2 let implementována do národní legislativy. Je tedy nejvyšší čas se na tuto změnu připravit.

Metoda qPCR využívá řadu přístrojové techniky, která je od běžně používaného vybavení laboratoří, které legionely stanovují kultivačně, značně odlišná. Proto Vám na tomto místě chceme nabídnout řešení a představit základní přístrojové vybavení, které je nutné pro zavedení metody qPCR i ve Vaší laboratoři.

Brno – 2022-09-01