Novinka z nabídky společnosti Biosynex soupravy AMPLIQUICK® PCR. Kompletní balení obsahuje vše nutné k provedení analýzy, od vzorkování po konečný výsledek.

Benefity soupravy AMPLIQUICK®

  • kompletní balení
  • detekční limit soupravy 1 kopie / ul
  • „ready to use“ reagencie
  • vnitřní kontrola RNase P
  • není potřeba samostatné izolace RNA ze vzorků
  • krátký čas analýzy bez předchozí izolace
  • aplikovatelná metoda na většinu běžných qPCR systémů
  • kompletní proces analýzy zabere max. 1,5 hodiny

Brno – 2022-11-01