Výrobníky ultračisté vody Labaqua od firmy Biosan jsou určené pro přípravu ultračisté vody  třídy 1 a třídy 2. Vyrábí se ve třech provedeních – Labaqua Trace, Labaqua HPLC a Labaqua Bio. Na základě prováděných aplikací a parametrů vyrobené čisté vody si lze vybrat odpovídající typ do Vaší laboratoře.

Další přístroje zajímavé z hlediska průmyslového a výzkumného využití, které Vám chceme připomenout jsou bioreaktory RTS. Bioreaktory se vyrábí v jednokanálové nebo osmikanálové verzi přístroje. Jsou to vlastně zařízení pro mikrobiální kultivaci s automatickým sledováním růstové křivky přímo v reálném čase. Jejich uplatnění je velmi široké. Mezi nejčastější aplikace patří sledování chování mikroorganismů v různém prostředí, sledování kinetiky růstu během fermentace nebo testování antibiotické rezistence.

Brno – 2022-12-01