Vážený zákazníku,
v rámci naší snahy o neustálé zkvalitňování poskytovaných služeb, si Vás dovolujeme požádat o stručné zhodnocení naší činnosti. V tomto krátkém dotazníku můžete vyjádřit míru spokojenosti, a to jednoduchou klasifikací, jako ve škole, známkami 1 (výborná – jsem velmi spokojen) – 5 (nedostatečná – jsem zcela nespokojen), 0 (nevím – nevyužil jsem).

Děkujeme Vám čas, který jste strávil vyplněním a odesláním dotazníku.

Brno: 2023-12-01