Chromatografické testy francouzské firmy Biosynex jsou jednoduché, spolehlivé a rychlé. Jsou určeny pro účely gynekologie a porodnictví. Testy jsou určené pouze pro profesionální in vitro diagnostiku výhradně zdravotnickými pracovníky. Účelem testů je detekce vybraných biomarkerů IGFBP-1 (růstový faktor vázající protein-1), AFP (α-fetoprotein), IL-6 (Interleukin 6), sloužících jako indikátory možných rizik a komplikací během těhotenství a které mohou vést například k předčasným porodům nebo ke vzniku fetální infekce.

V současné době Vám můžeme z naší nabídky doporučit následující testy:

B-1090005 – AMNIOQUICK® – test pro detekci IGFBP-1

B-1090004 – AMNIOQUICK® DUO+ – test pro detekci IGFBP-1 a AFP

B-1090009 – PREMAQUICK® – test pro detekci nativního IGFBP-1, celkového IGFBP-1 a IL-6

 

Benefity testů:

  • jednoduché provedení testu
  • rychlost výsledek testu do 10 minut
  • vysoká specifita a senzitivita testu
  • dlouhá doba použitelnosti testu
  • jednoduché skladování
  • příznivá cena

Testy je možné vyhodnocovat vizuálně nebo s pomocí čtečky testů BSX Reader. Jedná se o zařízení s velkým displejem a jednoduchým ovládáním. Přístroj umožňuje vyhodnocování a inkubaci testů, interní správu uživatelů, zadávání metod testů pomocí karty s QR kódem, archivaci až 300 výsledků včetně ID vzorku.

 

Brno – 2024-02-01