Purulentní infekce jsou charakterizovány především purulentním zánětem tkání, který vzniká díky působení pyogenních bakterií, nejčastěji rodu Streptococcus nebo Staphylococcus, vzácněji pak také rodů Pseudomonas nebo E. Coli. Pro některé tyto infekce jsou typická lokální centra. Neléčená infekce se však může rozvinout v závažnější formy od furunkulu, erysipely až po osteomyelitidu nebo purulentní sepsi. Původci purulentních infekcí jsou velmi často rezistentní vůči antibiotikům.

V souvislosti s vysokým počtem výskytu purulentních infekcí v posledním čtvrtletí Vám chceme představit unikátní qPCR kit pro přesnou detekci Streptococcus pyogenes. Kvantitativní analýza DNA S. pyogenes je možná ze vzorků orofaryngeálního stěru, sputa, krve, moči nebo mozkomíšního moku. Tato qPCR metoda má vysokou specifitu a senzitivitu dosahující téměř 100%.

 

 

Souprava je kompatibilní se všemi real-time termocyclery obsahujícími fluorescenční kanály FAM, JOE/HEX. Balení je koncipováno k provedení 110 testů.

V nabídce pak máme také kity pro diagnostiku Strepptococcus agalactiae, rezistentního  kmene Staphylococcus aureus (MRSA) a genetických markerů antibiotické rezistence MBL a KPC.

 

Brno – 2023-07-01