Hepatitidy jsou zánětlivá onemocnění jater, jejichž původci jsou zejména viry. Mezi nejčastější patří viry hepatitidy typu A, B, C, D a E. Námi dodávané, certifikované ELISA testy jsou určené pro stanovení jednotlivých tříd protilátek (IgA, IgG, IgM) nebo antigenu (Ag) jednotlivých typů onemocnění hepatitidou. Jsou použitelné jak k rychlému screeningu například v krevních bankách, tak i k diagnostice vlastního onemocnění.

Soupravy je ideální zpracovávat na automatickém analyzátoru ThunderBolt®. Jedná se o inovativní, plně automatizovaný, otevřený systém, který umožňuje spuštění ELISA nebo chemiluminiscenčních testů. Přístroj nabízí vysokou standardizaci, zvýšení produktivity a zjednodušení laboratorní Vaší práce.

Soupravy je ideální zpracovávat na automatickém analyzátoru ThunderBolt®. Jedná se o inovativní, plně automatizovaný, otevřený systém, který umožňuje spuštění ELISA nebo chemiluminiscenčních testů. Přístroj nabízí vysokou standardizaci, zvýšení produktivity a zjednodušení laboratorní Vaší práce.

Brno: 2023-12-01