Elektronická fakturace

jedná se o moderní, rychlý a efektivní způsob předávání daňových dokladů v elektronické, tedy nikoliv tištěné podobě, s pozitivním ekologickým dopadem na životní prostředí. Doklad vystavený v elektronické podobě již nemusí být dodatečně opatřen razítkem nebo podpisem vystavovatele. Daňový doklad za odebrané zboží je zákazníkovi odesílán elektronickou cestou na dohodnutý e-mail, v případě požadavku zákazníka na vystavení a zaslání papírového dokladu, bude dodavatel účtovat poplatek 30 Kč + DPH ve stanovené zákonné výši.

Výhody elektronické fakturace:
*
rychlost doručení dokladu
* doklad je doručen přímo zodpovědné osobě
* snadná a nenáročná archivace dokladů
* ochrana životního prostředí

Termín zavedení elektronické fakturace
na systém elektronické fakturace jsme plně přešli od 1. 1. 2017.

Formát faktury
elektronická podoba faktury je dodána ve formátu PDF – pro čtení tohoto formátu se používá volně dostupný a běžně používaný software – Acrobat Reader (pro stažení klikněte na tento odkaz http://get.adobe.com/cz/reader/)

Elektronická značka
*
každá faktura je místo klasického podpisu označena elektronickou značkou vystavovatele
* jedinečná značka potvrzuje informace o vystavovateli a nikdo jiný ji nemůže vytvořit
* znemožňuje jakoukoli neautorizovanou úpravu faktury po jejím vystavení
* je vytvořena softwarem vystavovatele (LABOSERV s.r.o.)

Právní a ochranné podklady
*
Zákon o elektronickém podpisu 227/2000 Sb., novelizace zákonem č. 440/2004 Sb.
* Zákon o účetnictví
* Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. (§ 26, odst. 4, § 27, odst. 2)
* elektronická značka založená na kvalifikovaném systémovém certifikátu od certifikační autority

Vzor elektronické faktury
Laboserv – VFR-1140794

Brno – 2017-04-01