Výhody elektronické fakturace

 • rychlost doručení dokladu
 • doklad je doručen přímo zodpovědné osobě
 • snadná a nenáročná archivace dokladů
 • ochrana životního prostředí

Termín zavedení elektronické fakturace

na systém elektronické fakturace jsme plně přešli od 1. 1. 2017.

Formát faktury

elektronická podoba faktury je zasílána ve formátu PDF – pro čtení tohoto formátu se používá volně dostupný a běžně používaný software – Acrobat Reader (pro stažení klikněte na tento odkaz http://get.adobe.com/cz/reader/)

Elektronická značka

 • každá faktura je místo klasického podpisu označena elektronickou značkou vystavovatele
 • jedinečná značka potvrzuje informace o vystavovateli a nikdo jiný ji nemůže vytvořit
 • znemožňuje jakoukoli neautorizovanou úpravu faktury po jejím vystavení
 • je vytvořena softwarem vystavovatele (LABOSERV s.r.o.)

Právní a ochranné podklady

 • Zákon o elektronickém podpisu 227/2000 Sb., novelizace zákonem č. 440/2004 Sb.
 • Zákon o účetnictví
 • Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. (§ 26, odst. 4, § 27, odst. 2)
 • elektronická značka založená na kvalifikovaném systémovém certifikátu od certifikační autority

Vzor elektronické faktury

Laboserv – VFR-1140794

Brno – 2017-04-01