Osobní bioreaktory RTS-1C, RTS-8 a RTS-8 Plus jsou zařízení určená pro sledování růstové křivky v reálném čase při mikrobiální kultivaci. Využívají patentované technologie Reverse-Spin®, inovativní typ míchání buněčné suspenze, při kterém se zkumavky bioreaktoru otáčí kolem své osy se změnou směru rotačního pohybu, což umožňuje neinvazivní sledování a registraci kinetiky růstu buněčných suspenzí v reálném čase.

Dle Vaší potřeby a požadavků experimentu lze vybrat mezi verzí RTS-8 pro současnou kultivaci až osmi vzorků na jednom zařízení nebo verzí RTS-1C určenou sice pro kultivaci jednoho vzorku, ale do série lze zapojit až 10 jednotek k jednomu PC.

 

Brno – 2023-05-01