BioMagPure 12 je kompaktní systém určený pro automatickou izolaci nukleových kyselin. Použití “ready-to-use“ izolačních kitů obsahujících vše potřebné k provedení izolace umožňuje plnou automatizaci a vysoce kvalitní extrakci nukleových kyselin. Díky osvědčené technologii magnetické separace je tato izolace velmi efektivní, snadno ovladatelná, spolehlivá, hospodárná a bezpečná.

Mezi hlavní výhody patří:

  • Doba extrakce 30 – 50 min
  • Separace pomocí magnetických částic
  • Nastavení metodiky naskenováním čárového kódu
  • Bez nutnosti přídavného PC
  • Objem vzorku 100 – 3 000 µl
  • Eluční objem 50 – 300 µl
  • Možnost reagenčního leasingu
  • Široká nabídka ready-to-use“ izolačních kitů

 

Na objednávky přijaté od 1.  do 30. 3. 2022 vám poskytneme slevu -15 % z naší běžné katalogové ceny.

Brno – 2022-03-01