Systém komplementu hraje u chronického autoimunitního a infekčního onemocnění zásadní úlohu. Nevhodná aktivace komplementu přispívá k chronickému zánětu a zranění tkání.

Výhoda souprav WIELISA®

Úroveň aktivity komplementu vyhodnocená funkční zkouškou WIELISA® Complement bere v úvahu poměr syntézy, degradace a spotřeby složek a poskytuje měřítko integrity cest na rozdíl od imunochemických metod, které konkrétně měří koncentraci různých složek komplementu

Stanovení komplementu metodou WIELISA® kombinuje zásady hemolytického stanovení aktivace komplementu s použitím značených protilátek specifických pro neoantigen vytvářený v důsledku aktivace komplementu. Množství vytvářeného neoantigenu je přímo úměrné funkční aktivitě cest komplementu. Pro celkové zhodnocení funkční aktivity komplementu doporučujeme soupravu Total complement func. screen, kde na jedné destičce můžete stanovit všechny tři cesty najednou.

Informace pro objednání

  • Ref: W-COMPL CP310                    Complement Classical pathway
  • Ref: W-COMPL MP320                    Complement MBL pathway
  • Ref: W-COMPL AP330                    Complement Alternative pathway
  • Ref: W-COMPL300                          Total complement func. screen

Soupravy si můžete objednat na emailu objednavky@laboserv.cz nebo se stálou 3% slevou v naší internetové prodejně LShop.cz.

Brno: 2020-01-11