Zejména výrobci farmaceutických a zdravotnických prostředků, potravin, kosmetiky, ale i zdravotnická zařízení těží z použití vzorkovačů Spin Air k monitorování  bakteriálního či plísňového zatížení vzduchu. Vzorkovače vzduchu SPIN AIR jsou kompaktní, snadno přenosné a tak umožňují provádět odběry vzorků tam, kde je to aktuálně potřeba. Vzorkovač Spin Air lze připevnit na stativ (příslušenství) umožňující nastavit směr vzorkování. Pokud nastane problém s prouděním vzduchu, upozorní na něj zvukový alarm a vzorkování se přeruší. Praktická je funkce odloženého startu, která brání možnému ovlivnění výsledků pohybem operátora.

Použití vzorkovače je velmi jednoduché, po vložení Petriho misky do držáku vzorkovače (dostupné v provedení pro misky o průměru 90 nebo 60 mm), se uzavře víko vzorkovače a fixuje se jeho pootočením. Po spuštění přístroj odebírá přesné objemy vzduchu, které jsou směřovány k povrchu misky s agarem. Inovativní systém rotace  vzduchu (Spin) umožní využít 100 % povrchu agaru Petriho misek, což významně zvyšuje statistickou významnost dat a vyhýbá se nutnosti použití korekčních tabulek pro stanovení počtu kolonií. Po uplynutí nastaveného času operátor misku vyjme a ta je připravena pro další zpracování.

Dostupné modely:

SPIN AIR – základní model, precizní, přesný, s vysoký rozlišením. Je možný připojit k tiskárně nebo do LIMS. Pro rychlou identifikaci vzorku nebo operátora je možno připojit i skener čárového kódu. Připojení jednotky AIR Mate umožňuje duplicitní odběr vzorku například při potřebě dvou různých typů agaru.

SPIN AIR MATE – stejně precizní, přesný a s vysoký rozlišením, pro práci musí být připojen k řídící jednotce SPIN AIR.

SPIN AIR BASIC  – precizní, přesný s vysokým rozlišením, ekonomicky dostupnější verze bez možností IT komunikace.

BASIC AIR – statický vzorkovač určený pro pravidelné vzorkování prostředí, nejekonomičtější verze s plastovým držákem Petriho misek.

 

Technická specifikace:

 • Proudění vzduchu: 100 l/min
 • Rozměr Petriho misky: 90 mm nebo 60 mm (Rodac)
 • Celkový objem vzduchu: 10 – 9 900 l
 • Opožděný start: 60 minut
 • Rychlost otáčení: 0, 1, 2, 3, a 4 rpm
 • Úhel natočení: až 90° (ne Basic verze)
 • Stativový závit: ve spodní části
 • Hmotnost: 1.70 , 1.35, 1.00 kg

Informace k objednání:

 • Ref: IUL-90005500 – Spin Air, 90 mm adaptér
 • Ref: IUL-90005501 – Spin Air, 60 mm adaptér
 • Ref: IUL-90005502 – Spin Air Mate, 90 mm adaptér
 • Ref: IUL-90005506 – Spin Air Mate, 60 mm adaptér
 • Ref: IUL-90005532 – Spin Air Basic, 90 mm adaptér
 • Ref: IUL-90005535 – Spin Air Basic, 60 mm adaptér
 • Ref: IUL-90005533 – Basic Air, 90 mm adaptér
 • Ref: IUL-90005538 – Basic air, 60 mm adaptér

 

Brno: 04. 03. 2024