Termostat – suchý blok TDB-120 je určen k udržování konstantní teploty vzorků, které se ve zkumavkách vkládají do hliníkového bloku. Vysoké přesnosti a rovnoměrnosti teploty na bloku je dosaženo díky výběru kvalitních komponentů. Pro lepší orientaci uživatele indikuje vestavěný LCD displej nastavené a skutečné hodnoty teploty a času. Teplota a čas jsou řízeny mikroprocesorem.

V nabídce jsou dva modely, které se liší pouze jiným uspořádáním mikrozkumavek na bloku. Bloky jsou vestavěné čili je nelze vyjímat a měnit.

Kapacita vestavěných bloků:

– A-53 pro 21 × 0,5 ml + 32 × 1,5 ml mikrozkumavky

– A-103 pro 21 × 0,5 ml + 32 × 1,5 ml + 50 × 0,2 ml mikrozkumavky

 

Technická specifikace:

  • – rozsah nastavení teploty: +25 °C … +120 °C
  • – teplotní stabilita při 37 °C: ± 0,1 °C
  • – nastavení času: 1 min – 96 hodin / non-stop
  • – rozměry: 230 × 210 × 110 mm
  • – hmotnost: 2,8 kg

 

Informace pro objednání:

Ref: BS-010401-PAA Termostat TDB-120 s blokem A-53

Ref: BS-010401-QAA Termostat TDB-120 s blokem A-103

 

Brno: 10. 06. 2024