Fotometr DEN-600 je navržený pro provoz ze síťového napájecího zdroje nebo z vestavěné dobíjecí baterie. Fotometr je určen pro použití ve všech typech laboratoří. Díky bateriovému napájení jej lze jednoduše umístit do laminárních či PCR boxů, které nejsou vybaveny zdrojem el. napájením. Malé rozměry umožňují přístroj v laboratoři snadno přemísťovat, dle aktuální potřeby. Zařízení je určeno pro měření ve standartní 10 mm kyvetě (12,5 x 12,5 mm) nebo zkumavce s průměrem do 16,5 mm. Účelem fotometru je stanovení relativní turbidity vzorků, či rozsahu kompatibilních proteinových roztoků, obarvených Coomassieho metodou. Je vhodný i pro stanovení koncentrace buněk ve fermentačním procesu, detekci citlivosti mikroorganismů na antibiotika a měření optické hustoty na pevné vlnové délce, případně může být také použita pro výpočet celkového počtu odhadovaných buněk nebo pro citlivé a rychlé stanovení koncentrace proteinů dle metody Bradfordové.

Díky USB připojení umožňuje fotometr DEN-600 přenos dat do počítače pro následné analýzy.

Typické aplikace:

  • měření koncentrace buněk
  • odhad růstu buněk
  • odhad log fáze pro indukci mikrobiálních buněk
  • kompetentní příprava buněk
  • stanovení koncentrace proteinů dle Bradfordové metody
  • citlivost buněk na antibiotika
  • inhibiční testy

Informace pro objednání:

Ref: BS-050109-AAA – Fotometr DEN-600

Brno: 2022-07-04