Automatický izolátor BioMagPure je stolní kompaktní systém určený k izolaci nukleových kyselin z mnoha typů vzorků. Použití “ready-to-use“ izolačních kitů umožňuje plnou automatizaci, bezchybnou a vysoce kvalitní extrakci nukleových kyselin. Osvědčená technologie magnetické separace činí tuto purifikaci efektivní, vysoce spolehlivou, bezpečnou a v neposlední řadě i ekonomicky výhodnou.

Jediné co potřebujete je najít místo pro jeho umístění, objednat soupravy a vše potřebné je součástí dodávky izolátoru.

Obsluha izolátoru je velmi jednoduchá:

 1. pomocí ručního skeneru načtete metodu
 2. vložíte ready-to -use reagencie
 3. vložíte vzorky
 4. spustíte vlastní proces izolace
 5. a odeberete izoláty NK

Biomapure 12 plus

Technická specifikace:

 • Doba zpracování 45–60 min (dle metody)
 • Kapacita: 1–12 vzorků v běhu
 • Objem vzorku 10–2 000 μl (v závislosti na metodě)
 • Eluční objem 50–400 μl
 • Displej LCD (20 × 4)
 • Vnější rozměry: 560 × 590 × 510 mm
 • Hmotnost: 55 kg
 • Certifikace CE IVD

Informace pro objednání:

Ref: BS-060202-AAA – BioMagPure 12 Plus

Brno: 2024-01-01