BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS

nabídka měsíce březen

Rychlý imunochromatografický test, určený pro stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 z výtěru nosu nebo nosohltanu. Test má mimo jiné udělenou výjimku MZČR pro samotestování. Jednoduché, profesionální zpracování s výsledkem testu do 15 minut.

více informací o nabídce

ELISA ACE2-RBD

test pro stanovení protilátek neutralizujících SARS-CoV-2

Na měsíc srpen, jsme pro Vás připravili speciální, prodejní akci na soupravu ELISA ACE2-RBD neutralizační test.

více informací o nabídce

EKOSTAR FLOW BH

laminární boxy II. třídy - BIOHAZARD s vertikálním prouděním vzduchu kategorie A2

Na měsíc září, jsme pro Vás připravili nabídku nových biohazard boxů EKOSTAR FLOW BH.

více informací o nabídce

BIOSYNEX® MYCOPLASMA TEST

nabídka měsíce listopad

Souprava BIOSYNEX® MYCOPLASMATEST je určena ke kultivaci, identifikaci a kvantifikaci Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum ze vzorků odebraných z lidského urogenitálního traktu. Zároveň umožňuje testovaní citlivosti patogenu až na 11 antibiotik.

více informací o nabídce

BioMagPure 12

– plně automatizovaný izolátor nukleových kyselin.

Tento měsíc bychom Vám rádi nabídli izolátor nukleových kyselin s 15% slevou z katalogové ceny.

více informací o nabídce

IMMUNOQUICK® NoRoAdeno

- souprava měsíce května

IMMUNOQUICK® NoRoAdeno je rychlý imunochromatografický test, který je určen pro kvalitativní detekci antigenu Noroviru, Rotaviru a Adenoviru ze vzorků lidské stolice.

více informací o nabídce

Rubrika: Aktuality

Nový ceník LABOSERV 2023

Vážení obchodní partneři,
velice si Vážíme naší vzájemné spolupráce a možnosti zabezpečovat pro Vás kvalitní produkty a služby.

Na konci roku 2022, po důkladném posouzení vývoje ekonomické situace ve společnosti,  přijalo představenstvo LABOSERV s.r.o. rozhodnutí o nutnosti navýšení katalogových cen všech dodávaných produktů a poskytovaných služeb o 8 procent, ve srovnání s katalogovými cenami roku 2022. Nový ceník LABOSERV 2023 / LABOSERV.SK 2023 bude platný od 1. 2. 2023. Výše Vašich individuálně dohodnutých procentuální slev Vám zůstane zachována.

K této úpravě cen nás donutila všeobecná situace spojená s vysokou inflací, tlakem na zvýšení mzdových nákladů, skokové navýšení nákupních cen zboží a služeb a zejména pak cenový šok  u navýšení cen všech typů energií.

Doufáme, že i přes tuto vynucenou změnu nám zachováte v roce 2023 přízeň a my Vám tak budeme moci poskytovat co nejkvalitnější dodávky produktů a zabezpečit pro Vás také co nejspolehlivější služby.

Za LABOSERV s.r.o.

MVDr. Miroslav Šišák

Brno: 3. 1. 2023

LABOREXPO 2022 – PVA EXPO Praha – Letňany

Navštivte náš stánek B09 na veletrhu LABOREXPO ve dnech 1. a 2. 6. 2022 v Praze – Letňanech.

Navštivte náš stánek E09 na veletrhu laboratorní techniky, na kterém Vám představíme naší nabídku laboratorní přístrojové techniky od známých výrobců, jako jsou ALPINA, BioSan, Cryste Gold Standard Diagnostics, Grant, IUL, MedTec, Memmert, Phoenix Instrument, Schuett Biotec, SCHENCHEN, SICCO aj..

Vstup na veletrh LABOREXPO a jeho doprovodný program je po jednoduché registraci (odkaz je zde) bezplatný. Na Vámi zadaný e-mail vám přijde vstupenka s QR kódem, kterou se prokážete u vstupu na veletrh. Vstupenku si vytiskněte nebo uložte do svého mobilního telefonu a vezměte s sebou, ušetříte si tak čas při registraci na místě.

Brno – 2022-05-10

Nový prodejní ceník platný od 1. 2. 2022

Vážení obchodní partneři, velice si vážíme naší vzájemné spolupráce. Dovolte mi touto cestou Vás informovat o novém prodejním ceníku LABOSERV 2022, platném od 1. 2. 2022.

Vážení obchodní partneři,

na konci roku 2021, po důkladném zvážení společenské a ekonomické situace,  přijalo představenstvo společnosti LABOSERV s.r.o. rozhodnutí o nutnosti navýšení katalogových cen všech dodávaných produktů a poskytovaných služeb o 5 procent, ve srovnání s cenami roku 2021. Nové ceny produktů budou platné od 1. 2. 2022.

Tato úprava cen postihuje vládou ohlášenou inflaci, celkové navýšení nákupních cen jak u zboží, energií i veškerých služeb a také pokrývá nutné investice, pokrývající požadavky přicházející ze strany státní moci. Budeme rádi, když nám zachováte přízeň i v roce 2022, tak abychom Vám mohli poskytovat co nejkvalitnější a nejspolehlivější služby.

MVDr. Miroslav Šišák

Brno: 3. 1. 2022

Poradna #01 – COVID-19 bez DPH

V rámci podpory boje s pandemií Covid-19, Vám na základě rozhodnutí MFČR, které bylo zveřejněné 16. 12. 2020 ve Finančním zpravodaji 35/2020, můžeme za určitých podmínek prominout DPH u dodávaných zdravotnických prostředků in-vitro, určených pro testování na COVID-19.

Společnost LABOSERV s.r.o. bude automaticky uplatňovat od 1. 1. 2020 prominutí DPH u produktů, jenž jsou výslovně určené pro přímé testování COVID-19. Jedná se o následující soupravy:

ELISA soupravy:

 • COVA0940 – NovaLisa® COVID-19 (SARS-CoV-2) IgA, 96t
 • COVG0940 – NovaLisa® COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG, 96t
 • COVM0940 – NovaLisa® COVID-19 (SARS-CoV-2) IgM, 96t
 • COV19A.CE.96 – COVID-19 IgA ELISA, 96t
 • COV19G.CE.96 – COVID-19 IgG ELISA, 96t
 • COV19M.CE.96 – COVID-19 IgM ELISA, 96t
 • COV19CONF.CE – COVID-19 IgG konfirmační test, 24t
 • COV19TY.CE – COVID-19 IgG/IgM konfirmační a typizační test, 24t
 • COV19GSPIKE.CE.96 – COVID 19 IgG Spike 1&2 IgG, 96t

PCR soupravy

 • BS-300142 – abTES COVID-19 qPCR Kit, 100 rxn
 • PCOV6033 – GSD NovaPrime® SARS-CoV-2 (COVID-19) RT PCR, 96t
 • PCOV6034 – GSD NovaPrime® SARS-CoV-2 (COVID-19) RT PCR, 4x96t

Rychlé imunochomatografické testy:

 • SI-102241 – Sienna ® COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette, 25t
 • B-SW40005 – BIOSYNEX® COVID-19 BSS IgM/IgG antibody rapid test, 25t
 • B-SW40006 – BIOSYNEX® COVID-19 Ag BSS, 25t

U ostatních produktů (certifikovaných CE-IVD), které mohou být použity pro testování COVID-19, jako jsou izolátory, izolační soupravy, pipety, špičky a jiný podpůrný materiál, Vám budeme schopni DPH prominout, pokud spolu se samostatnou objednávkou těchto produktů zašlete Vaše prohlášení, že objednávané produkty jsou určené pouze pro testování na onemocnění COVID-19 a Vy jako odběratel, žádáte o uplatnění prominutí DPH v souladu s Rozhodnutím o prominutí DPH z důvodu mimořádné události, vydaném ministryní financí ČR, zveřejněném dne 16. 12. 2020 ve Finančním zpravodaji 35/2020.

Těšíme se na další spolupráci.

MVDr. Miroslav Šišák

Brno: 2021-01-01

Vybavení pro extrakci nukleových kyselin

Do konce roku 2020 pro Vás držíme ceny u ledu.

Dovolujeme si Vám nabídnout základní vybavení pro laboratoře zabývající se analýzami PCR. Na objednávky přijaté do konce roku 2020 platí výhodné ceny i pro dodávky realizované v roce 2021.

Nejprve zařízení pro Vaši ochranu, pro čisté pracovní prostředí a manuální přípravu vzorků:

A nakonec něco pro automatické zpracování vzorků:

Brno: 15. 12. 2020

Navýšení katalogových cen pro rok 2021

Vážení obchodní partneři,
velice si vážíme naší vzájemné spolupráce. Dovolte mi touto cestou Vás informovat, že představenstvo společnosti LABOSERV s.r.o. přijalo pro rok 2021 rozhodnutí o navýšení katalogových cen dodávaných produktů a služeb o 3 procenta. Nové ceny produktů jsou platné od 1. 1. 2021.

Tato úprava cen postihuje vládou ohlášenou inflaci, navýšení nákupních cen zboží a služeb u našich dodavatelů a také nutné investice, které nám umožňují poskytovat Vám co nejkvalitnější a nejspolehlivější služby.

Brno: 1. 12. 2020

DNA/RNA cleaner UVR-Mi

Potřebujete desinfikovat nebo vyčistit prostory od zbytků DNA a RNA? Doporučujeme Vám k tomu UV recirkulátor UVR-Mi.

Potřebujete desinfikovat nebo vyčistit prostory od zbytků DNA a RNA? Nabízíme Vám UV – recirkulátor UVR-Mi, který je ideálním prostředkem pro dezinfekci vzduchu a zajištění bezinfekčního prostředí. UVR-Mi je navržen pro biologicky bezpečnou DNA, RNA a mikrobiální dekontaminaci, přičemž osoby v jeho okolí jsou chráněny před přímým UV zářením.

Nejčastější oblasti jeho použití jsou laboratoře, ambulance, čekárny, operační sály, chodby a místnosti na klinikách, školách, úřadech dále konferenční sály nebo společenské místnosti. Recirkulátor UVR-Mi můžete zavěsit přímo na zeď nebo s použitím mobilního stojanu UVR-S s ním libovolně pohybovat v prostoru.

A jak UV recirkulátor UVR-Mi funguje?

Informace pro objednání

Ref: BS-040110-AAA – UV-recirkulátor UVR-Mi
Ref: BS-040105-AK – Mobilní stojan UVR-S

Brno: 2020-03-16

Produkt měsíce prosince – CHLAMYCHECK®

Náš vánoční dárek pro Vás – Velký vánoční výprodej souprav CHLAMYCHECK®

Jako vánoční dárek, který mnoho z Vás jistě potěší, jsme pro Vás připravili překvapení – Velký vánoční výprodej soupravy CHLAMYCHECK® IgA & IgG.

Běžná katalogová cena soupravy je 15.701 Kč*, v rámci našeho vánočního výprodeje můžete při jejím nákupu podstatně ušetřit:

Vánoční výprodej:
2-4 soupravy – vánoční cena 9900 Kč* / souprava
5-9 souprav – vánoční cena 9100 Kč* / souprava
10 a více souprav – vánoční cena 8500 Kč* / souprava

Tato prodejní akce platí pouze na objednávky přijaté od 1. do 31. 12. 2019, ceny souprav jsou uvedeny bez DPH.

Brno – 2019-12-01

Produkty měsíce října – POC testy ReaScan®

V měsíci říjen, jsme zvolili produktem měsíce POC testy ReaScan®.

V měsíci říjnu jsme si pro Vás připravili prodejní akci, která se týká souprav našeho dlouholetého partnera, finské firmy Reagena. Jedná se výjimečné point of care testy, určené k diagnostice zoonóz.

 ReaScan® CXCL13, 10t (R-114253)

 • celosvětově první POC test pro detekci chemokinu CXCL13 v lidském mozkomíšním moku

ReaScan® TBE IgM, 10t (R-114106)

 • celosvětově první POC test pro detekci IgM protilátek proti viru klíšťové encefalitidy

ReaScan® Dobrava-Hantaan, 10t (R-114102)

 • rychlý test pro detekci akutních infekcí virem Dobrava a Hantaan ze séra

ReaScan® Puumala, 10t (R-114101)

 • rychlý test pro detekci akutní infekce virem Puumala ze séra nebo plazmy

Všechny výše uvedené testy lze rovněž vyhodnocovat na readeru ReaScan® rapid test reader (R-114100).

Tímto bychom Vás rovněž chtěli pozvat na Hradecké virologické dny 2019 na náš stánek, kde se můžete seznámit s celou naší nabídkou. Všechny Vaše dotazy Vám zde rádi zodpoví naši obchodní zástupci.

Brno – 2019-10-01

Produkty měsíce září – drobné laboratorní přístroje

10% sleva na přístroje Biosan a Phoenix Instrument.

Na měsíc září jsme pro Vás připravili prodejní akci spojenou s 10% slevou na laboratorní přístroje od Vám dobře známých firem Biosan a Phoenix Instrument. Jedná se o spolehlivé a léty osvědčené laboratorní pomocníky, které můžete mít vždy po ruce.

10% sleva z katalogových cen, se vztahuje na objednávky přístrojů Biosan a Phoenix Instrument přijaté od 1. do 30. 9. 2019, mimo dohodnuté speciální nabídky.

Brno – 2019-09-01

Souprava měsíce srpna – CHLAMYCHECK® IgA/IgG

Stanovte si svoji vlastní cenu soupravy CHLAMYCHECK® IgA/IgG a vybavte se s námi k vodě.

STANOVTE SI SVOJI VLASTNÍ CENU CHLAMYCHECKU

Jako hit měsíce srpna jsme pro Vás připravili speciální akci na soupravy CHLAMYCHECK® IgA & IgG – „Stanovte si svoji vlastní cenu Chlamychecku„. Na první soupravu Vám dáme slevu 10% z katalogové ceny soupravy a na každou další soupravu, kterou současně objednáte, dostanete od nás dalších 10% slevy.

Běžná katalogová cena – 15.701 Kč
Letní akční ceny:
1. souprava sleva 10% – cena  14.131 Kč
2. souprava sleva 10% – cena 12.718 Kč
3. souprava sleva 10% – cena 11.446 Kč
4. souprava sleva 10% – cena 10.301 Kč
5. souprava sleva 10% – cena 9.271 Kč
6. souprava sleva 10% – cena 8.344 Kč
7. souprava sleva 10% – cena 7.510 Kč
8. souprava sleva 10% – cena 6.759 Kč
9. souprava sleva 10% – cena 6.083 Kč
10. souprava sleva 10% – cena 5.475 Kč

To znamená, že například při současném odběru 5 souprav CHLAMYCHECK® (kat. č. B-2030001) Vás jedna souprava bude stát jen 11.573,40  Kč, při odběru 10 souprav, pak bude Vaše cena ještě výhodnější, pouhých 9.203,80 Kč za soupravu.

Navíc Vám v srpnu k objednávce pěti souprav přidáme Letní set LABOSERV (plážovou osušku  a sluneční brýle). K objednávce 10 souprav Vám dáme Letní Big kit LABOSERV, obsahující plážovou osušku, sluneční brýle, plážovou deku a voděodolný vak LABOSERV, do kterého si vše sbalíte a můžete vyrazit k vodě.

Tato prodejní akce platí pouze na objednávky přijaté od 1. do 31. 8. 2019, na jedné objednávce může být maximálně 10 souprav CHLAMYCHECK®. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Brno – 2019-08-01

Soupravy měsíce července aneb Vybavíme Vás na pláž

Vybavíme Vás na pláž. Deka LABOSERV a láhev Aperolu do horkých letních dní se jistě hodí.

V červenci jsme si pro vás připravili akci „Vybavíme Vás na pláž“.  Od tří našich dodavatelů – Biosynex, Reagena a Novatec jsme pro Vás vybrali vzorek nejprodávanějších souprav a při nákupu minimálně 5 souprav z této nabídky (počítá se i jejich libovolná kombinace), od nás dostanete slevu -10 % z katalogových cen.

Tím ale tato akce zdaleka nekončí. Můžete využít i druhou možnost, nakoupit diagnostické soupravy od Novatecu nad 40 000 Kč nebo Reageny nad 30 000 Kč nebo Biosynexu dokonce jen nad 20 000 Kč a jako dárek Vám k objednávce přidáme plážovou deku LABOSERV a navíc láhev Aperolu na přípravu lehkého letního osvěžení.

Objednávky zasílejte na email objednavky@laboserv.cz nebo můžete objednávat přímo v naší prodejně LShop.

Brno: 2019-07-01

Souprava měsíce června – Multiplex klíšťové zoonózy

Souprava AmpliSens® TBEV, B. burgdorferi sl, A. phagocytophilum, E. chaffeensis / E. muris-FRT PCR kit v červnu se slevou 10%.

Jako produkt měsíce jsme pro Vás na červen vybrali PCR soupravu Amplisens® TBEV / B. burgdorferi s.l. / A. phagocytophillum / E. chaffeensis / E. muris, 120t. (kat.č.: R-V59(RG,iQ,Mx,Dt)-CE). Přichází totiž roční období, kdy aktivita klíšťat dosahuje nejvyššího stupně a zároveň se lidé ve větší míře vydávají do přírody, kde se s nimi mají větší šanci setkat.

Souprava  AmpliSens® TBEV, B. burgdorferi sl, A. phagocytophilum, E. chaffeensis / E. muris-FRT, 120t  je in vitro amplifikační test pro detekci RNA Viru klíšťové encefalitidy (TBEV), Borrelia burgdorferi s.l. (patogenu klíšťové boreliózy (ITB)), Ehrlichia chaffeensis a Ehrlichia muris (patogenů lidské monocytární ehrlichiózy (HME)) a DNA Anaplasma phagocytophilum (patogenu lidské granulocytární anaplasmózy (HGA)) v biologickém materiálu, za použití metody PCR a hybridizačně-fluorescenční detekce v režimu Real-Time. Jako materiál pro detekci lze použít klíšťata, krev, CSF i pitevní materiál.
V červnu si můžete vyzkoušet tento multiplex – amplifikační a diferenciační kit s 10% slevou z běžné katalogové ceny. Souprava je určena pro všechny typy cyclerů, které disponují kanály: FAM/Green JOE/Yellow/HEX ROX/Orange.

Katalogová cena soupravy, se kterou provedete 120 testů, je 23.343 Kč bez DPH,  sleva 10% platí pro objednávky přijaté od 1. do 30. 6. 2019.

Soupravu si můžete také přímo objednat v naší prodejně LShop.

Brno – 2019-06-01

Produkt měsíce května – třepačky Edmund Bühler

V květnu jsme pro Vás připravili speciální 15% slevu na přístroje z naší nové nabídky Edmund Bühler.

Představujeme Vám produkty našeho nového partnera, společnosti Edmund Bühler GmbH.

Společnost Edmund Bühler GmbH se věnuje vývoji a výrobě laboratorních přístrojů, které jsou především známy vysokou odolností a výdrží. Z nabídky bychom Vám doporučili zejména laboratorní třepačky pro míchání a protřepávání různých médií. Naleznete zde vhodná zařízení s variabilními nosnými systémy pro všechny Vaše aplikace, ať už potřebujete orbitální nebo horizontální pohyb, inkubaci nebo homogenizaci.

 V nabídce najdete i infračervené ohřívače pro rychlý ohřev vzorků bez otevřeného plamene, homogenizátory pro mechanické drcení vzorků při velmi vysoké rychlosti a vibrační buněčné mlýny pro rozpouštění vzorků podle principu kulového mlýna.


Akce -15% platí pro objednávky přijaté od 2. do 31. 5. 2019.

Brno – 2019-05-01

Produkt měsíce dubna – MYCOPLASMA TEST

Na duben jsme pro Vás připravili dvě speciální cenové nabídky soupravy MYCOPLASMA test od firmy Biosynex.

BIOSYNEX® MYCOPLASMA TEST, 20t
(kat. č. B-1030007)

Test je určený pro identifikaci, orientační kvantifikaci  a stanovení citlivosti k antibiotikům mikroorganismů Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis ve vzorcích získaných z lidského urogenitálního traktu. Zároveň umožňuje testování citlivosti mikroorganismů na 11 různých antibiotik, a to ve dvou různých koncentracích antibiotik.

Zde je nabídka tří námi nejprodávanějších testů pro vyšetření infekčních agens ze vzorků stolice.

**LS-04-05 – 5x BIOSYNEX® MYCOPLASMA TEST, 20t – při současném odběru 5 souprav MYCOPLASMA TEST platí speciální cena 14 045 Kč* (140 Kč*/ test).

**LS-04-15 – 15x BIOSYNEX® MYCOPLASMA TEST, 20t – při současném odběru 15 souprav MYCOPLASMA TEST platí speciální cena 37 500 Kč* (125 Kč*/ test).

*Ceny jsou uvedeny bez DPH a vztahují se na objednávky přijaté od 1. – 30. 4 2019 s uvedeným promo kódem zvolené akce.
**Akční Promo kód

Soupravy si můžete také přímo objednat v naší prodejně LShop , do poznámky, prosím,  uveďte kód zvolené akce.

Brno – 2019-04-01

Produkt měsíce března – Biohazard boxy ALPINA

V březnu můžete získat 15% slevu při objednání biohazad boxu z nabídky firmy ALPINA.

Ve spolupráci s výrobcem laboratorních ochranných boxů ALPINA, jsme pro Vás připravili nabídku inovovaných biohazard boxů.

Tyto boxy mají spoustu vychytávek jako: automatickou regulaci rychlosti proudění vzduchu v závislosti na aktuálním opotřebování filtru pro zajištění konstantního a bezpečného proudění vzduchu v přístroji, přední okno z dvakrát tvrzeného skla, bez rámu, náklon 8°, volitelné vakuové, plynové nebo vzduchové ventily, předpřipravené otvory pro ventily v boční stěně boxu, možnost úplného vysunutí či sesunutí předního skla pod úroveň pracovní plochy, pro snadnější údržbu, několikanásobné nezávislé ventilátory a mnoho dalších. V březnu je u nás můžete pořídit se speciální slevou 15% z katalogových cen.

Akce platí pro objednávky boxů přijaté od 1. do 31. 3. 2019.

Brno 1. 3. 2019

Produkt měsíce února – MultiPlex AmpliSens® TBEV

MultiPlex qPCR pro detekci zoonón v únoru s 25% slevou.

Multiplex AmpliSens® TBEV, B. burgdorferi sl, A. phagocytophilum, E. chaffeensis / E. muris – FRT PCR můžete v únoru objednat s 25% slevou. Kit je in vitro amplifikační test pro detekci RNA viru klíšťové encefalitidy (TBEV), Borrelia burgdorferi sensu lato (ITB), Ehrlichia chaffeensis a Ehrlichia muris (patogeny lidské monocytární ehrlichiózy (HME)) a DNA Anaplasma phagocytophilum (patogeny lidské granulocytární anaplasmózy (HGA)) v biologickém materiálu (klíšťata, krev, CSF a pitevní materiál) metodou Real-Time detekce. Technologie MultiPlex Real-Time PCR umožňuje používat několik primerů současně a proto umožňuje určení více patogenů při jednom testu.
Příprava vzorku vyžaduje izolaci a reverzní transkripci, doporučený kit pro izolaci je Ribo-prep (K2-9-Et-100-CE), doporučený kit pro reverzní transkripci je Reverta-L (K3-4-100-CE).

Informace pro objednání:
Kat. č.: R-V59(RG,iQ,Mx,Dt)-CE – AmpliSens® TBEV, B. burgdorferi sl, A. phagocytophilum, E. chaffeensis / E. muris-FRT, 120t – běžná cena 23 343 Kč bez DPH.

Akční sleva -25% platí pro objednávku jednoho kitu R-V59(RG,iQ,Mx,Dt)-CE přijatou v termínu od 1. do 28. 2. 2019.

Brno: 2019-02-01

Produkt měsíce ledna – SphereFlash®

SphereFlash® – automatická čítačka kolonií posunuje práci ve vaší laboratoří na vyšší úroveň.

Jako první novinku v naší nabídce v roce 2019 Vám chceme představit automatickou čítačku kolonií SphereFlash® , přístroj který splňuje všechny požadavky moderní mikrobiologické laboratoře. Přístroj vychází z řady IUL micro, která přináší inovace do klasické mikrobiologie a pomáhá řešit únavnou a zdlouhavou práci v laboratoři. Počítání kolonií se tak stává jednoduché a spolehlivé a to díky patentovanému, čtecímu systému a softwaru světové úrovně, který umožňuje uživatelům generovat přehledné výsledky s přizpůsobitelným rozvržením.

Čítačka je dodávána v základní verzi se softwarem LITE, který umožňuje automatický odečet kolonií již od velikosti 0.07 mm, automatickou kalibraci a verifikaci přístroje a generování výsledkových reportů. Díky patentovanému způsobu osvětlení a odečtu je odstraněn vliv okolí, včetně různě barevných mediích. Základní verzi čítačky LITE lze updatovat na  verzi Colony PRO umožňující navíc oboustrannou komunikaci s LIMs, editaci odečítacích metod a tvorbu vlastních protokolů nebo na verzi Halos PRO, která umožňuje odečítání inhibiční zón.

Kat. č.: IU-90007000 – SphereFlash Colonie LITE
Kat. č.: IU-90007001 – Colony PRO software
Kat. č.: IU-90007002 – Halos PRO software

Na objednávky přijaté od 2. do 31.1.2019 Vám poskytneme 15% slevu z katalogové ceny.

Informační brožura k SphereFlash

Brno: 2019-01-07

Aktuality

Poradna #49 – Centrifugy Phoenix

Tento týden bych Vám rád představil centrifugy na 1,5 a 2ml zkumavky od německého výrobce Phoenix Instrument GmbH, a to konkrétně modely CD-1008, CD-2012 a CD-3024.

Poradna #47 – Aspirátor FTA-2i

Tento týden bych Vám rád z naší nabídky laboratorních přístrojů doporučil aspirátor FTA-2i s nastavitelným vakuem výrobce Biosan.

20. listopadu 2023  •  poradna
archiv aktualit

Společnost LABOSERV s.r.o. se již od roku 1997 zabývá obchodní a poradenskou činností v oblasti laboratorní diagnostiky. Naše nabídka se v průběhu let přizpůsobuje požadavkům našich zákazníků a sleduje současné trendy v diagnostice.

Cílem naší činnosti je spokojenost našich odběratelů s kvalitou dodávaných produktů a zejména pak spokojenost s kvalitou námi poskytovaných služeb.

Doufáme, že i Vy si v naší nabídce najdete něco, co Vám usnadní práci a poskytne nové možnosti v laboratorní diagnostice.

Kontakt

fotografie sídla Laboserv s.r.o. ISO ikona

ISO 9001 a 14001
certifikovaná
společnost

identifikace společnosti
pracovní příležitost