Chromatografický test BIOSYNEX® D-dimer, slouží ke kvalitativnímu průkazu  zvýšené koncentrace D-dimeru ze vzorků krevní plazmy nebo plné krve. Zvýšená hladina D-dimeru (nad 500 ng/ml FEU) nasvědčuje tvorbě krevních sraženin. Ke zvýšení hladiny D-dimeru dochází při emboliích, trombózách, po operacích či úrazech. Zvýšené hodnoty koncentrace D-dimeru jsou známkou aktivní fibrinolýzy a jsou zjišťovány u pacientů trpících diseminovanou intravaskulární koagulací (DIC), hlubokou žilní trombózou a plicní embolií. Koncentrace D-dimeru se také zvyšuje u starších lidí nebo během těhotenství.

Souprava obsahuje vše potřebné k provedení 10 testů.

Charakteristiky testu:

Diagnostická citlivost testu: 98,9%
Diagnostická specifita testu: 92,5%
Pozitivní prediktivní hodnota testu: 94,7%
Negativní prediktivní hodnota testu: 98,4%
Doba stanovení ze vzorku: 10-15 min
Skladování: pokojová teplaota

Informace pro objednání:

Ref.: B-1050002 BIOSYNEX® D Dimer, 10t

 

Brno: 2023-08-21