Rotátor Multi Bio RS-24 disponuje 3 typy pohybů: orbitální, reciproční a vibrační. Jednotlivé typy pohybů mohou pracovat samostatně každý zvlášť, nebo je lze různě kombinovat v různém pořadí v opakujících se cyklech, pokud si to prováděná operace vyžaduje. Nastavení nebo zvolený program je možné měnit i za chodu rotátoru a lépe tak kontrolovat jednotlivé kroky přípravy vzorků. Rotátor lze použít i do chladících boxů nebo inkubátorů, jelikož dokáže spolehlivě pracovat v prostředí od +4 do +40 °C. Nízkonapěťový externí zdroj zajišťuje elektrickou bezpečnost ve vlhkém prostředí.

Široký výběr platforem nabízí široké možnosti využití pro různé typy zkumavek. Rotátor umožňuje zvýšit metodické možnosti výzkumné práce, jak v oblasti moderní molekulární a buněčné biologie, tak i rozvíjejících se biodiagnostických metod.

Benefity přístroje:

 • jednoduché a snadné nastavení
 • 3 typy pohybů: orbitální, reciproční a vibrační
 • součástí dodávky je platforma PRS-26
 • široký výběr platforem
 • jednoduchá záměna platforem, není potřeba žádné další příslušenství
 • nastavení otočný, vertikální, reciproční mód – časovač 0 – 250 sekund, úhel výkyvu 1 – 90° (krok 1°)
 • vibrační mód – časovač/pauza 0 – 5 sekund, úhel výkyvu 0 – 5° (krok 1°)

Technické parametry:

 • 3 typy pohybu: orbitální, reciproční a vibrační
 • rozměry: 365 x 195 x 155 mm
 • hmotnost 1,7 kg
 • zatížení platformy max. 0,5 kg

Informace pro objednání:

BS-010117-AAG Rotátor Multi Bio RS-24 včetně platformy PRS-26

 

Brno: 12. 02. 2024