Vysokorychlostní třepačku MPS-1 lze prakticky použít při jakékoli aplikaci vyžadující třepání zkumavek nebo mikrodestiček. Mimo standardní mikrotitrační a deepwell destičky, lze pomocí adaptérů třepat PCR stripy a mikrozkumavky. Přístroj rovněž umožňuje vortexovat zkumavky až do objemu 50 ml.

Z funkcí přístroje bych vyzdvihl pulsní režim. Tento mód pracuje na principu periodického impulsu, který poskytuje konstantní resuspendování částic uvnitř zkumavky. Třepačka může být použita v chladných místnostech nebo inkubátorech pracujících při teplotě okolí +4 až +40 °C. Nízké napětí externího napájení zajišťuje elektrickou bezpečnost i ve vlhkém prostředí.

 

Technická specifikace:

  • rozsah otáček: 300 – 3 200 rpm
  • orbit: 3 mm
  • max. zatížení: 0,3 kg
  • rozměry: 225 x 215 x 150 mm
  • hmotnost: 5,1 kg

Informace pro objednání:

Ref: BS-010216-A03 Vysokorychlostní třepačka MPS-1

Volitelné platformy:

  • Ref: BS-010216-CK Platforma P-02/96 pro 96 zkumavek 0,2 ml (PCR destičky)
  • Ref: BS-010216-AK Platforma P-2/24 pro 24 zkumavek 1,5/2,0 ml
  • Ref: BS-010216-BK Platforma P-05/32 pro 32 zkumavek 0,5 ml
  • Ref: BS-010216-DK Platforma P-02/05 pro 24 zkumavek 0,5 ml a 48 zkumavek 0,2 ml

Brno: 2023-06-12