ELISA souprava HIV Ab&Ag je schopna zachytit lidské protilátky v séru či plasmě proti oběma typům HIV, ale také antigen p24. Antigen p24 se v krvi objevuje již po třech týdnech od nákazy a díky tomu je možné tuto infekci zachytit v časnější fázi infekce. Spolehlivá detekce jak Ag p24, tak Ab proti HIV-1,2 je doporučována po třech měsících od nákazy.

Čtvrtá generace souprav ELISA Dia.Pro Diagnostic BioProbes se vyznačuje vysokou specifitou a senzitivitou, u HIV Ab&Ag téměř 100 %. Firma nabízí různé velikosti tohoto balení (96/192/480 a 960 testů), objem vzorku pak činí 150 µl. Balení obsahuje barevně kódované reagencie s certifikací CE.

Pro automatizovanou metodu CLIA jsou dostupné kity DIA. CHEMILUX HIV Ab&Ag s výsledky hotovými do 40 minut.

Informace k objednání

  • Ref: IVCOMB.CE.96 – ELISA HIV Ab&Ag, 96 testů
  • Ref: IVCOMB.CE. – ELISA HIV Ab&Ag, 192 testů
  • Ref: IVCOMB.CE.480 – ELISA HIV Ab&Ag, 480 testů
  • Ref: IVCOMB.CE.960 – ELISA HIV Ab&Ag, 960 testů

Brno: 2023-07-31