Reagena DOBRAVA-HANTAAN IgM EIA je test pro detekci akutní infekce virem Dobrava a Hantaan ze vzorku lidského séra. Protilátky IgM Dobrava nebo Hantaan viru obsažené ve vzorku jsou zachyceny specifickými protilátkami pro μ-řetězec na mikrotitrační destičce. Zachycené IgM protilátky jsou detekovány enzymem HRP (křenová peroxidáza), který je navázán na rekombinantní nukleokapsidový protein viru Hantaan. Nakonec se barva vyvolá substrátem TMB. Celková doba zpracování testu je 2,5 hodiny.

Analytické charakteristiky:

  • Specificita: 99 %
  • Senzitivita: 99 %

Reagena PUUMALA IgM EIA je test fungující na stejném principu a doba provedení testu  je také 2,5 hodiny.

Analytické charakteristiky:

  • Specificita 100 %
  •  Sensitivita 99 %

Dále máme v nabídce i dva testy Reagena PUUMALA IgG EIA (specificita 98,96 %, sensitivita 95,24 %) a Reagena DOBRAVA-HANTAAN IgG EIA (specificita 99 %, sensitivita 99 %) určené k detekci IgG protilátek proti virům Dobrava-Hantaan a Puumala ze vzorků lidského krevního séra.

Informace pro objednání:

  • R-114202 – Reagena DOBRAVA-HANTAAN IgM EIA, 96t.
  • R-114201 – Reagena PUUMALA IgM EIA, 96t
  • R-114301 – Reagena PUUMALA IgG EIA, 96t
  • R-114302 – Reagena DOBRAVA-HANTAAN IgG EIA, 96t.

Brno: 2023-09-04