Klinická diagnostika potravinových intolerancií je veľmi obtiažna, hlavne čo sa týka prítomnosti veľmi nešpecifických príznakov u jedincov (bolesti hlavy, poruchy trávenia, kolísavá hmotnosť..) často nespojiteľnými s požitým jedlom.

IgG1 protilátky sa objavujú ako prvotná odpoveď organizmu po kontakte s novým potravinovým antigénom, pri opakovanom vystavení antigénu dochádza k tvorbe protilátok triedy IgG4.

Pre odhalenie potravinových intolerancií Vám ponúkame screeningové kvantitatívne ELISA súpravy pre IgG4 alebo celkové IgG protilátky. Tieto testy poskytujú rýchly, citlivý a spoľahlivý spôsob merania špecifických protilátok proti rôznym potravinovým antigénom (20, 24, 88) u jedného a až štyroch pacientov.

Informace pro objednání:

  • ILE-SCG006         Potraviny screen 20 – IgG4 (4 pacienti)
  • ILE-SCG080         Potraviny multi screen 88 – IgG4 (1 pacient)
  • ILE-SCG025         Potraviny screen 20 – IgG (4 pacienti)
  • ILE-SCG026         Potraviny multi screen 88 – IgG (1 pacient)
  • ILE-SCG210         Potraviny screen 24 – IgG4 (3 pacienti)

Brno: 2022-11-21