Na konci roku 2022, po důkladném posouzení vývoje ekonomické situace ve společnosti,  přijalo představenstvo LABOSERV s.r.o. rozhodnutí o nutnosti navýšení katalogových cen všech dodávaných produktů a poskytovaných služeb o 8 procent, ve srovnání s katalogovými cenami roku 2022. Nový ceník LABOSERV 2023 / LABOSERV.SK 2023 bude platný od 1. 2. 2023. Výše Vašich individuálně dohodnutých procentuální slev Vám zůstane zachována.

K této úpravě cen nás donutila všeobecná situace spojená s vysokou inflací, tlakem na zvýšení mzdových nákladů, skokové navýšení nákupních cen zboží a služeb a zejména pak cenový šok  u navýšení cen všech typů energií.

Doufáme, že i přes tuto vynucenou změnu nám zachováte v roce 2023 přízeň a my Vám tak budeme moci poskytovat co nejkvalitnější dodávky produktů a zabezpečit pro Vás také co nejspolehlivější služby.

Za LABOSERV s.r.o.

MVDr. Miroslav Šišák

Brno: 3. 1. 2023