Na začátku nového roku 2024, po důkladném posouzení vývoje ekonomické situace ve společnosti,  přijalo představenstvo LABOSERV s.r.o. rozhodnutí o nutnosti navýšení katalogových cen všech dodávaných produktů i poskytovaných služeb o 3 procenta, ve srovnání s katalogovými cenami roku 2023. Nový ceník LABOSERV 2024 / LABOSERV.SK 2024 vstoupí v platnost od 1. 2. 2024. Výše Vašich individuálně dohodnutých, procentuální slev Vám zůstane každopádně zachována.

K této úpravě cen nás donutila všeobecná situace spojená s vysokou inflací, tlakem na zvýšení mzdových nákladů, navýšení nákupních cen zboží a služeb od dodavatelů a zejména pak značné navýšení cen všech typů energií.

Doufáme, že i přes tuto vynucenou změnu nám zachováte i v roce 2024 přízeň a my Vám tak budeme moci poskytovat co nejkvalitnější dodávky produktů a zabezpečit pro Vás také co nejspolehlivější služby.

Za LABOSERV s.r.o.

MVDr. Miroslav Šišák

Brno: 6. 1. 2024