Představujeme Vám nový ELISA test ACE2-RBD Neutralization Assay pro semikvantitativní stanovení neutralizační  aktivity SARS-CoV-2 protilátek skrze inhibici na vazby ACE2-RBD lidských buněk.

Protein SARS-CoV-2 Spike má malou peptidovou doménu zvanou RBD, která viru umožňuje vázat se na ACE2 receptor lidských buněk a poté je infikovat. Zatímco jiné generické anti-Spike protilátky jednoduše „narušují“ vazbu viru, pouze protilátky zaměřené specificky na RBD jsou schopny zabránit vazbě SARS-CoV-2 na buňku. To je cílem mnoha vyvíjených anebo schválených vakcín.

Proč ACE2-RBD neutralizační test?

  • Sledování skutečné účinnosti očkování při poskytování ochrany proti SARS-CoV-2
  • Sledování přirozené infekce: Vývoj neutralizujících protilátek a výběr populace před očkováním
  • Výběr hyperimunních plazmat se skutečně neutralizujícími protilátkami pro imunoterapii u pacientů s COVID-19

Výhody testu

  • uživatelsky přívětivý standardní formát ELISA
  • detekce protilátek, které inhibují vazbu ACE2-RBD
  • rychlé provedení: výsledek za méně než 2 hodiny
  • jednoduchá aplikace na jakýkoli ELISA automat
  • titrace neutralizačních protilátek s limitním ředěním
  • 99% korelace s „in vivo“ neutralizačním testem

Informace pro objednání

Ref: ACE2RBDNEUTR.CE – ACE2-RBD Neutralizační test, 96 testů

Brno 2021-02-01