Z nabídky společnosti Biosynex jsou to soupravy AMPLIQUICK® SARS-CoV-2 a AMPLIQUICK® SARS-CoV-2 Respiratory Triplex. Obě jsou určeny pro real-time stanovení SARS-CoV-2 viru ve vzorcích nasopharyngeálního výtěru nebo ze vzorku slin. Kompletní balení u obou souprav obsahuje potřeby nutné k provedení celé procedury, od odběru vzorku, přes lýzu buněk po konečnou amplifikaci. Soupravy detekují 2 specifické geny viru SARS-CoV-2 – RDRP a E geny. Soupravy jsou jednoduše aplikovatelné na běžné qPCR systémy, mající detekční filtry pro FAM, HEX a Cy5, např. na námi dodávaný systém BioQuant.

AMPLIQUICK® SARS-CoV-2 – stanovuje RdRp a E sequence genu viru SARS-CoV-2, s citlivostí 1 kopie / µl. Umožňuje provést 96 vyšetření

AMPLIQUICK® SARS-CoV-2 Respiratory Triplex– stanovuje RdRp a E sekvence genu viru SARS-CoV-2 (citlivost 1 kopie/µl) a geny M Influensy A a HA influensy B (oba s citlivostí 0,5 kopie/µl) a nakonec gen M RSV (citlivost 1 kopie/µl).

Srovnání časové náročnosti AMPLIQUICK® vůči klasickým RT-PCR stanovením.

Informace pro objednání:

  • Ref: 3150058_SEC01 BIOSYNEX AMLIQUICK® SARS-Cov-2, 96t – 0,1 ml jamky
  • Ref: 3150058_SEC02 BIOSYNEX AMLIQUICK® SARS-Cov-2, 96t – 0,2 ml jamky
  • Ref: 3150061_SEC01 BIOSYNEX AMLIQUICK® Respiratory Triplex, 5x46t
  • Ref: 3150061_SEC02 BIOSYNEX AMLIQUICK® Respiratory Triplex, 5x46t

SEC01 – rozplněná verze s jamkami destičky 0,1 ml, např. pro qPCR systémy CFX96TM, QuantStudioTM5, ABI 7500, LightCycler®480, DT lite 48/96, QuantGene 9600

SEC02 – rozplněná verze s jamkami destičky 0,2 ml, např. pro qPCR systémy QuantStudioTM5, QuantGene 9600, SLAN-48/96P, ABI 7500..

Brno: 2021-10-01