Noroviry, Rotaviry a Adenoviry patří mezi běžné virové patogeny, které způsobují akutní gastroenteritidy zejména u dětí. Mezi hlavní důsledky onemocnění patří vodnatý průjem a zvracení, ale také se mohou objevit bolesti hlavy, horečka a žaludeční křeče.

IMMUNOQUICK ® NoRoAdeno je test, který využívá specifické monoklonální protilátky, kterými je potažena membrána testu. Během testování vzorek stolice reaguje s konjugovanými protilátkami. Směs migruje vzhůru po membráně vzlínáním a chromatograficky reaguje s uchycenými protilátkami. Přítomnost barevné linie v zóně N značí pozitivní výsledek na Norovirus, v zóně R na Rotavirus a v zóně A na Adenovirus. Absence barevné linie v těchto zónách značí negativní výsledek testu.

Brno – 2022-05-01