Sexuálně přenosné infekční onemocnění (STD) jsou jednou z velmi závažných problémů ohrožující lidské zdraví a celou populaci obecně. Z toho důvodu je z hlediska zvolení vhodné léčby pacienta nezbytně nutné odhalit v krátkém čase původce onemocnění, aby bylo zabráněno jeho šíření.

Metoda real-time PCR je dnes nepostradatelným pomocníkem v diagnostických laboratořích a to nejen s větším množstvím vzorků. V této metodě dochází k amplifikaci specifických úseků genomu patogenních agens, zde tedy konkrétně patogenů způsobujících STD.

Námi nabízené real-time PCR soupravy Amplisens® jsou uživatelsky velmi přívětivé. Součástí jednotlivých souprav je vždy Interní kontrola (IC) pro potvrzení správného průběhu reakce. Vybrané soupravy jsou k dispozici v monoplexní či multiplexní podobě.

Pro detekci a vyhodnocení testu je potřebný real-time PCR přístroj. My z naší nabídky doporučujeme real-time systém BioQuant-96.

Kompletní nabídku qPCR souprav, nejen pro detekci STD chorob, naleznete v naší internetové prodejně LShop, kde je můžete objednat i s výhodnou 3% slevou.

 

Brno: 2021-06-01