Třepačka PSU-2T je určena pro imunotesty a umožňuje nastavitelné míchání reagencií v mikrotitračních destičkách. Jedná se o kompaktní a uživatelsky přívětivé zařízení. Zabírá málo místa na stole a je ideální pro osobní použití. Zařízení zajišťuje plynulý pohyb platformy i při nízkých rychlostech.

Použití přímého pohonu a střídavého motoru umožňuje nepřetržité míchání až 168 hodin a zajišťuje spolehlivý a bezproblémový provoz po dobu více než 2 let. Displej zařízení přepíná mezi měřením času a rychlosti. Třepačku lze použít v chladných místnostech nebo inkubátorech pracujících při okolní teplotě +4 °C až +40 °C.

Technická specifikace:

  • rozsah otáček: 150 – 1 200 rpm
  • orbita: 2 mm
  • kapacita: 2 mikrotitrační destičky (volitelně 4)
  • rozměry: 255 x 255 x 100 mm
  • hmotnost: 2 kg

Informace pro objednání:

  • BS-010155-AAG   Třepačka PSU-2T
  • BS-010102-AK   Platforma pro 4 mikrotitrační destičky

Brno: 2021-01-25